Θέμα: Από πότε εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής φόρου μερισμάτων ( Επιμέλεια : 1.101.101,10)

Θέμα: Από πότε εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής φόρου μερισμάτων 5% (αφορά μερίσματα νομικών προσώπων με διπλογραφικά βιβλία) Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο η μείωση του φορολογικού συντελεστή 5% ...

Περισσότερα