Θέμα: Επίδομα Γέννησης. (Επιμέλεια: 1.101.101,10)

Θέμα: Επίδομα Γέννησης. Θεσπίζεται[1] επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα Ποιες γεννήσεις αφορά: Οι από 1/1/2020 γεννήσεις. Ποιο το ύψος ...

Περισσότερα

Θέμα: Από πότε εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής φόρου μερισμάτων ( Επιμέλεια : 1.101.101,10)

Θέμα: Από πότε εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής φόρου μερισμάτων 5% (αφορά μερίσματα νομικών προσώπων με διπλογραφικά βιβλία) Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο η μείωση του φορολογικού συντελεστή 5% ...

Περισσότερα