Προκαταβολή Φόρου. Τι άλλαξε με τον πρόσφατο νόμο 4646/2019 (Επιμέλεια: 1.101.101,10)

Θέμα: Προκαταβολή Φόρου. Τι άλλαξε με τον πρόσφατο νόμο 4646/2019 Α) Προκαταβολή Φόρου Φυσικών Προσώπων. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Παραμένει το 100%[1] Β) Προκαταβολή Φόρου Νομικών Προσώπων. Εδώ ...

Περισσότερα