ΛΣΑ: Απαραίτητη η άμεση, οριζόντια και ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων, ειδικά στις έκτακτες συνθήκες

«Αναγκαία η παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολών πάσης φύσεως δηλωτικών υποχρεώσεων προς ΥΕΚΥ και e-ΕΦΚΑ, καθώς και εκείνων των καταβολών»

Περισσότερα